درباره تیغ اره نواری


M42
دین محصول : 1/3247
سختی تقریبی : 68 - 69 راکول سی

M51
دین محصول : 1/3207
سختی تقریبی : 69 راکول سی
با کبالت و تنگستن بالا

انعطاف پذیری : بدنه ی تیغ اره نواری های بی متال ، از آلیاژ ویژه ای از فولاد فنر ساخته شده که در نتیجه تلفیقی از انعطاف و سختی در حدود 50 راکول سی را ایجاد کرده است.عمر بالا و برشکاری بهینه اسا ساخت این تیغه میباشد.

سختی و مقاومت در برابر سایش : نوک دندانه ها از فولاد HSS سخت کاری شده در دو مدل M42 و M51 ساخته شده که باعث ایجاد تعادل ، در سختی و مقاومت در برابر سایش شده است.

اتصال خوب : هر دو قسمت دندانه و بدنه تیغه به صورت جوش الکترون و لیزر به هم متصل شدهاند.

مزایای کلی :کیفیت بالای بدنه ی بی متال این تیغه که از فولاد فنر آلیاژی ساخته شده و نیز نوک تیغه ها که از فولاد تند بر ضد سایش ساخته شده، به شدت باعث افزایش کارایی این محصول گردیده است.

هندسه ی تیغ اره نواری

اشکال مختلف دندانه

کدام دندانه ها بهترین عملکرد را ایفا میکنند؟

تنها،انتخاب دندانه مناسب میتواند برش مؤثر و بدون ارتعاش را به همراه داشته باشد، چهار مدل پایه وجود دارد.

طراحی شده برای :                                                                   اطلاعات:
* برش با ارتعاش کم                                                                 * زاویه شیب مثبت
* مقاطع توپر                                                                          * گام دندانه متغیر

طراحی شده برای :                                                                   اطلاعات:
* برش با ارتعاش کم                                                                 * زاویه شیب ° 0
* سازه ها                                                                               * گام دندانه متغیر

 طراحی شده برای :                                                                   اطلاعات:
* مواد با سفاله بلند                                                                 * زاویه شیب مثبت
* قطعات قطور                                                                       * گام دندانه ثابت

طراحی شده برای :                                                                   اطلاعات:
* مواد با سوفاله کوتاه                                                                * زاویه شیب ° 0
* مقاطع جدار نازک                                                                    * گام دندانه ثابت

گام دندانه

ثابت یا متغیر؟فواصل دندانه ها با توجه به گروه هر دندانه تغییر میکند.            فواصل دندانه ها به صورت مساوی تقسیم شده اند، تعداد
کوچکترین و بزرگترین گام دندانه ها،دندانه متغیر تیغ اره            دندانه ها در هر اینچ،دندانه تیغه را مشخص میکند.
را مشخص و تفکیک میکند. 

چیدمان دندانه ( نحوه چپ و راست)
مجموعه چپ و راست به چه صورت هایی میتواند وجود داشته باشد؟                                         جدا از گام دندانه و شکل دندانه،چیده شدن درست دندانه ها کنار هم برای برش مناسب اجتناب ناپذیر بوده و عرض مناسب برشی به وسیله ی چیدمان درست دندانه ها ایجاد میشود.
این امر از فشار آوردن به تیغه جلوگیری کرده و نقش مهمی را در برشکاری های سخت و مشکل بر عهده دارد.

اندازه و نوع چپ و راست برای برش مناسب مشخص شده است.
1- مجموعه با شیب استاندارد تا 10 دندانه در هر اینچ
مخصوص دندانه های استاندارد و قلابی شکل (سری H و N )
2- مجوعه گروه متغیر از 0.75/1.25 تا 10/14
مخصوص دندانه های متغیر (سری K )
3- مجموعه موجی با 14 تا 32 دندانه در هر اینچ
مخصوص دندانه های استاندارد ( سری N )موردی برای نمایش وجود ندارد.